In de vorige video’s heeft Eveline Schwarz, adviseur bij Stichting Aanzet, uitgelegd hoe Movisie werkt met een vlaggensysteem.

Dat ging over grensoverschrijdend gedrag met groene, gele en rode vlaggen.

In deze video de zwarte vlag.

Bij de zwarte vlag is er geen toestemming.

Er is sprake van dwang, dreigementen, agressie of geweld. Dit kan grote schade aanrichten.

Eveline geeft in deze video voorbeelden van situaties met een zwarte vlag.

Situaties waarvan je als ouder natuurlijk nooit wilt dat je kind erin terecht komt.

Dat hij of zij dit soort gedrag vertoont of zelf slachtoffer wordt.

Wat kun je thuis doen om het goede voorbeeld te geven?

Dat zie je in deze video.

Kijk voor meer tips bij sexueel grensoverschrijdend gedrag op de website van het NJI