Privacyverklaring

Persoonsgegevens en cookies
Op deze pagina vindt u informatie over hoe de website opgroeien in Vlaardingen omgaat met persoonsgegevens en cookies. Opgroeien in Vlaardingen is onderdeel van de gemeente Vlaardingen in samenwerking met diverse organisaties

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een woonadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.
Op grond van deze verordening moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. De website opgroeien in Vlaardingen verzamelt geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Opgroeien in Vlaardingen deelt uw gegevens niet met derden. Met externe partijen die uw gegevens verwerken teneinde onze algemene dienstverlening te kunnen realiseren, hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Vlaardingen en haar opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw apparaat te herkennen tijdens ieder bezoek aan de website.
Opgroeien in Vlaardingen gebruikt alleen functionele cookies om de website opgroeien in Vlaardingen goed te laten werken en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor de plaatsing van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van u nodig, omdat ze geen effect hebben op uw privacy.

Geen persoonsgegevens
De cookies, die opgroeien in Vlaardingen gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens en raken uw privacy niet. Deze cookies zijn niet te gebruiken om u te identificeren. Opgroeien in Vlaardingen  maakt geen gebruik van trackingcookies en er worden geen profielen van bezoekers opgebouwd. Ook maakt opgroeien in Vlaardingen geen gebruik van cookies die geplaatst worden door andere websites, zogenaamde third-party cookies, noch plaatst opgroeien in Vlaardingen die zelf.

Hebt u bezwaar tegen cookies?
Mocht u er desondanks geen prijs op stellen dat opgroeien in Vlaardingen cookies plaatst, dan kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van opgroeien in Vlaardingen. 

Wilt u meer informatie?
Meer informatie over cookies vindt u op de website Veilig internetten.nl en op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum.
Mocht u meer willen weten over de twee wetten, die op cookies van toepassing zijn, dan verwijzen we u naar:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) en de de Telecommunicatiewet.
Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen.