Colofon

Opgroeieninvlaardingen.nl is de digitale informatieplek voor ouders en verzorgers van kinderen in Vlaardingen. De website Opgroeien in Vlaardingen is een initiatief van de gemeente Vlaardingen in samenwerking met:

Bovenstaande organisaties onderhouden de website redactioneel onder beheer van Stichting Aanzet. Het streven is deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk te houden. De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van de gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan (inclusief foto's) komen uitsluitend toe aan de gemeente Vlaardingen of haar samenwerkingpartners.
Heeft u suggesties ter verbetering van onze website, neem dan contact met ons op. 

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de gemeente Vlaardingen onderhouden. De gemeente Vlaardingen en haar samenwerkingspartners aanvaarden  dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Het copyright van de foto's op deze website berust bij de gemeente Vlaardingen, tenzij anders vermeld. Het is derden toegestaan teksten te verveelvoudigen, mits daarbij een bronvermelding wordt opgenomen c.q. intact wordt gelaten.

Design en Ontwikkeling: Accent Interactive
Hoofredactie: Stichting Aanzet 
Video: Duijf Media en BluePrint Digitale Content
Vormgeving logo: Ewoud Komen