Webinar

WEBINAR - Vakantie? Blijf (voor)lezen en oefenen met taal!

Je wilt dat je kind op school goed kan meekomen. Dan is het belangrijk dat je kind in de zomervakantie blijft lezen en oefenen met taal. In het webinar van Opgroeien in Vlaardingen op maandag 27 juni vertellen Jolanda en Wouter van De Bibliotheek De Plataan hoe kun je dit op een leuke manier kunt doen.  

In de bibliotheek vind je een grote collectie leuke, spannende kinderboeken. Je kunt via de bibliotheek ook E-boeken lenen die je op je telefoon of tablet kunt lezen. Of naar luisterboeken luisteren. Of digitale prentenboeken bekijken via Bereslim, de Voorleeshoek of Bliksem. Of je kind leespunten laten verdienen met Yoleo. Zo blijft je kind in de vakantie op leesniveau.

Kinderen tot 18 jaar worden GRATIS lid van de bibliotheek. Je kunt je kind via de website van de bibliotheek gemakkelijk aanmelden.

Webinar gemist? Kijk het hier terug!

 

 

WEBINAR - Op maandag 24 januari organiseerde Opgroeien in Vlaardingen, i.s.m. UN1EK onderwijs en opvang en SIKO een webinar over het thema “Je kind pest of wordt gepest. Wat kun je doen?” 

Sandra Groeneboom van SIKO en Miriam Wesemann van UN1EK vertelden in het webinar wat je als ouder kunt doen, met wie je kunt praten en wie je kan helpen als je kind pest of wordt gepest.

Heb je het webinar gemist? Kijk het hier terug!

Wie kan je helpen?

  • Bij de eerste signalen dat het niet goed gaat met je kind: ga in gesprek de leerkracht of pedagogisch medewerker. Hij of zij kan dan volgen wat er gebeurt in de klas en het probleem in de groep aanpakken. Hoe eerder een pestprobleem wordt aangepakt, hoe sneller het kan worden opgelost.
  • Je kunt ook praten met de intern begeleider, zorgcoördinator of met de anti-pest coördinator. School kan dan een oplossingsgerichte pestaanpak (OPA) inzetten.
  • Via school kun je de gezinsspecialist van Minters inschakelen. De gezinsspecialist kan in gesprek gaan met je kind en jullie bijstaan met informatie, advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding. De gezinsspecialist kan ook een speciale training voor je kind regelen.
  • Als er andere problemen in je gezin spelen, kan het Minters Wijkteam helpen.
  • Je kunt een Kindercoach inschakelen voor je kind.

Waar vind je meer informatie?

Naast de leerkracht, intern begeleider, zorgcoördinator of anti-pestcoördinator op school of de pedagogisch medewerker in de kinderopvang kun je advies vragen aan:

 

WEBINAR - Ouderschap in Balans 
Je hebt een druk leven. Je combineert het ouderschap met je werk, studie en/of de zorg voor anderen. Dan is het belangrijk dat je goede afspraken en keuzes maakt waar jij en je partner achter staan. Bijvoorbeeld over de taakverdeling in jullie gezin, de kinderopvang en de opvoeding van je kind. Ook voor jezelf kun je gezonde keuzes maken met aandacht voor ontspanning, sport en bewegen en gezond eten. Zo blijf je fit en in balans.

In het webinar ’Ouderschap in Balans’ van Opgroeien in Vlaardingen vertellen Kimberley, pedagoog van Wijzer in Opvang en Onderwijs en Annemarie, buurtsportcoach bij Vlaardingen in Beweging hoe je dit kunt doen en bij welke organisaties in Vlaardingen je terecht kunt, o.a. voor sporten en bewegen, voor opvoedondersteuning of advies en voor contact met andere ouders. 

Heb je het webinar gemist? Kijk het hier terug!

 

WEBINAR - Er is weinig geld in je gezin. Wat kun je doen? Waar krijg je informatie? Wie kan jou helpen zodat je kind kan meedoen?
Op dinsdagavond 6 april organiseerde Opgroeien in Vlaardingen in samenwerking met Minters een webinar over dit onderwerp.
Heb je het webinar gemist? Kijk hem hier terug!
Ben je benieuwd naar de vragen die gesteld zijn door de kijkers en de antwoorden? Bekijk het hier.

 

 

WEBINAR - Kinderen zitten graag voor de tv, kijken filmpjes op YouTube, spelen spelletjes op de iPad of tablet of op jouw of hun eigen telefoon. Hoe kan je zorgen dat je kind goed opgroeit met media?
Op maandagavond 18 januari 2021 organiseerde Opgroeien in Vlaardingen in samenwerking met De Bibliotheek De Plataan een webinar voor ouders over het onderwerp ‘opgroeien met media’. Kijk hier de video!

 

 

WEBINAR - Staan en Opvallen, dat was het thema van de Week van de Opvoeding. Op maandagavond 16 november om 20.00 uur organiseerde Opgroeien in Vlaardingen in samenwerking met Stichting Aanzet een webinar over dit onderwerp. Kijk hier de video!