Vraag en antwoord

Opvoeden gaat over het maken van persoonlijke keuzes: wat past bij jou en jouw kind? Hieronder vind je vragen en antwoorden uit de praktijk. Die kunnen jou helpen bij het maken van keuzes.

Let op: de video’s op deze website zijn opgenomen voordat de Coronamaatregelen ingingen of met in achtneming van de regels zoals het houden van 1,5 meter afstand en ontsmetting. Momenteel gelden de Coronamaatregelen op locaties in de filmpjes of bij de organisaties die in de filmpjes te zien zijn.