Dit is Alana, zij laat zien wat ze bij KIES doen. 

KIES is voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn.

KIES staat voor: Kinderen In Een Scheiding.

In deze video vertellen Linda Olsthoorn en Marianne van der Heijden, coaches bij KIES Minters hoe ze kinderen hierbij kunnen helpen. 

5 tips voor ouders van het Expertisecentrum Kind en Scheiding

Een scheiding meemaken is een moeilijke en pijnlijke periode. Ook voor kinderen is het
meemaken van de scheiding van hun ouders verdrietig en lastig.

Hoe kun je als gescheiden ouder je kinderen steunen?

1. Praat er over en luister naar je kind
Het helpt kinderen als ze kunnen vertellen over hun gedachten, gevoelens en
ervaringen. Het is belangrijk om te luisteren naar wat je kind voelt en denkt. Je kunt
er ook af en toe naar vragen. Het is een geruststelling voor kinderen dat alle
gevoelens en gedachten er mogen zijn en dat hun gevoelens normaal zijn.

2. Help je kind omgaan met veranderingen
Kinderen moeten wennen aan alles dat anders wordt door de scheiding. Ze hebben
ook het recht om te vertellen wat ze vinden van de besluiten die over hun leven gaan.
Betrek je kind daarom bij nieuwe beslissingen. Het helpt je kind als je vertelt wat er
gaat gebeuren en veranderen. Vertel alleen de dingen die voor je kind belangrijk
zijn. Volwassen dingen zijn voor volwassenen.

3. Geef rust
Voor kinderen is het lastig als ouders niet langer samen in één huis wonen. Er zijn
andere regels, er is minder tijd samen en soms ook een andere school en nieuwe
mensen. Dat vraagt veel van je kind. Praten over wat je kind meemaakt en voelt kan
rust en duidelijkheid geven, dat helpt kinderen. Veel kinderen praten makkelijker over
de scheiding met iemand anders dan hun ouders.

4. Doe ‘normaal’ tegen elkaar
Als je aan je aan een kind vraagt wat hen het meeste helpt bij scheiding, dan is de
meest gehoorde reactie: ‘ouders die geen ruzie maken’.
Als je als ouders ruzie blijft maken, is dat dus erg moeilijk voor je kind. Je kind kan zich
afvragen waarom je dan bent gescheiden als het toch niet helpt. Blijf je ruzie houden
en komen jullie er niet uit? Zoek dan hulp!

5. Kinderen houden van allebei
Denk je eraan dat je niet negatief praat over de andere ouder? Je kind heeft daar
erg veel last van. Je kunt je kind helpen door te laten weten dat je het fijn vindt dat je
kind het goed en gezellig heeft bij de andere ouder. Dat je kind gewoon mag
vertellen wat hij/zij meemaakte bij de andere ouder en altijd van beide ouders mag
houden. Het trouw aan beide ouders mogen zijn, is voor kinderen een belangrijke en noodzakelijke basisvoorwaarde om zich veilig te kunnen voelen.

Meer lezen over scheiding en kinderen? www.kiesvoorhetkind.nl