Je kind ziet alles van jou en je partner want jullie zijn de belangrijkste mensen in zijn of haar leven.

Ook hoe jij reageert op verhalen en gedrag. Wat mag wel en wat mag niet?

Dit geldt ook voor seksueel gedrag op straat of op tv.

Eveline Schwarz, adviseur van Stichting Aanzet, legt in deze video uit hoe je het beste met je kind hierover kunt praten.

Zij doet dit door middel van een vlaggensysteem. Wat dat precies is legt ze in deze video uit.

Voor meer informatie kijk op de website van het NJI of klik op een van deze links