Kijk het webinar "Je kind pest of wordt gepest. Wat kun je doen?" terug

31 januari 2022

Op maandag 24 januari organiseerde Opgroeien in Vlaardingen, i.s.m. UN1EK onderwijs en opvang en SIKO een webinar over het thema “Je kind pest of wordt gepest. Wat kun je doen?” 

Sandra Groeneboom van SIKO en Miriam Wesemann van UN1EK vertelden in het webinar wat je als ouder kunt doen, met wie je kunt praten en wie je kan helpen als je kind pest of wordt gepest.

Via deze link kun je het webinar terugkijken.

Wie kan je helpen?

• Bij de eerste signalen dat het niet goed gaat met je kind: ga in gesprek de leerkracht of pedagogisch medewerker. Hij of zij kan dan volgen wat er gebeurt in de klas en het probleem in de groep aanpakken. Hoe eerder een pestprobleem wordt aangepakt, hoe sneller het kan worden opgelost.
• Je kunt ook praten met de intern begeleider, zorgcoördinator of met de anti-pest coördinator. School kan dan een oplossingsgerichte pestaanpak (OPA) inzetten.
• Via school kun je de gezinsspecialist van Minters inschakelen. De gezinsspecialist gaat in gesprek met je kind en kan jullie bijstaan met informatie, advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding. De gezinsspecialist kan ook een speciale training voor je kind regelen.
• Als er ook andere problemen in je gezin spelen, kan het Minters Wijkteam helpen.
• Je kunt een kindercoach inschakelen voor je kind.
 

Waar vind je meer informatie?

Naast de leerkracht, intern begeleider, zorgcoördinator of anti-pestcoördinator op school en/of de pedagogisch medewerker in de kinderopvang kun je advies vragen aan:

• De jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin;
• De gezinsspecialist van Minters;
Het Minters Wijkteam
• De ouderconsulenten van Stichting Aanzet. Kijk op www.stichtingaanzet.nl of bezoek de ouderkamer op school.
• Kijk samen met je kind op Zapp.nl naar de Anti-Pest Club;
• Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vind je informatie over hoe je je kind weerbaar kunt maken tegen pesten of gepest worden. 

 Bekijk ook deze video: "Hoe gaat het als ik mij als ouder zorgen maak over mijn kind?"

Gerelateerde video's