Schoolkosten - Ouders & Onderwijs

31 augustus 2021

Schoolkosten: wie betaalt wat? Op deze pagina vindt u antwoord op al uw vragen.

Veel ouders vragen zich af wie moet deze kosten betalen? Welke kosten zijn voor school en welke kosten zijn voor de ouders?

Aanleiding hiervoor is een wetswijziging per 1 augustus. Kinderen mogen niet meer worden buitengesloten van activiteiten, ook als ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen.

Niemand mag worden buitengesloten van bijvoorbeeld een schoolreisje of andere activiteiten.

Maar ook voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop of woordenboeken, wat als je dit niet kunt betalen? Mag de school dit in rekening bregen?

Al deze informatie vindt u op deze themapagina schoolkosten. Hier vindt u alles wat u aan het begin van een nieuw schooljaar moet weten over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.

Bij de volgende organisaties kun je terecht voor hulp:

* Wijkteams Vlaardingen, Klik hier voor de website of bel 010-4731033

* Humanitas, klik hier voor de website of bel 06-351 177 66 

* Stroomopwaarts, klik hier voor de website 

* Schuldhulpmaatje, klik hier voor de website 

Gerelateerde video's