Je hebt van het consultatiebureau gehoord dat het goed is als je kind naar de peuteropvang gaat.
Wat moet je dan doen? 

Meer informatie 

Wil je hulp bij het aanmelden van je kind voor de peuteropvang?
Kijk dan op de website van Stichting Aanzet

Wil je informatie over de peuteropvang in Vlaardingen? 
Kijk dan op de website van WijzerKomkidsUn1ek, Mantum onderwijs of het Centrum voor Jeugd en Gezin