Noodfonds SUN - Waterweg van start

Afgelopen 15 februari is er een nieuw Noodfonds van start gegaan: Stichting Urgente Noden (SUN Waterweg). 

Deze stichting heeft als doel om steun te geven als mensen niet meer genoeg geld hebben en daardoor in de problemen komen. Deze ondersteuning kan zowel in de vorm van hulp zijn als in de vorm van geld. 

Om hiermee geholpen te worden moet een hulpverlener die bekend is met het gezin een aanvraag doen. Bij deze aanvraag is het belangrijk dat er heel goed wordt omschreven waarom er een financiële noodsituatie is en dat er geen andere mogelijkheden zijn bij andere fondsen. Ook moet worden omschreven hoe de ondersteuning moet gaan bijdragen aan de verbetering van de situatie van de persoon. 

Ook kunnen giften worden gedaan voor de aanschaf van huishoudelijke apparatuur, kleding, een computer of voor medische kosten zoals het kopen van een bril. Ook hierbij geldt dat er geen voorliggende voorziening meer aanwezig is en dat er sprake is van een noodsituatie. 

SUN Waterweg geeft deze ondersteuning aan mensen die in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen wonen. 

Aanvragen kunnen ingediend worden via www.sunwaterweg.nl

Voor vragen kan je mailen naar Hilda Dullaart via info@sunwaterweg.nl