Nieuwe app voor het regelen van de Kinderopvangtoeslag

De rijksoverheid heeft een nieuwe app voor het regelen van dingen voor de kinderopvangtoeslag. Met deze app kan je je toeslag van dit jaar bekijken en veranderen. De app geeft ook een bericht als je iets moet aanpassen voor je toeslag. 

Ook kan je de volgende veranderingen doorgeven in de app:
- aantal opvanguren of het uurtarief (dit geldt voor de meeste kinderopvanglocaties in Vlaardingen, zie hier of dit ook geldt voor jou). 
- andere opvang of nieuwe opvang (ook voor een broertje of zusje)
- als jij of je partner een ander inkomen heeft. 

Met de app kan je niet een kinderopvangtoeslag aanvragen. Dat moet via Mijn toeslagen. De volgende dingen moeten ook via Mijn toeslagen (en kunnen dus niet in de app).
- Als je de kinderopvang stop wilt zetten
- Als je het rekeningnummer waarop de toeslag moet komen wilt veranderen
- Als je stopt met werken
- Als je stopt met een traject naar werk, een studie of een inburgeringscursus
- Als je wil dat de toeslag wordt uitbetaald aan de opvang, of wilt dat dit stopt. 

De app is beschikbaar in de App store en op Google Play. Alleen de eerste keer moet je inloggen met je DigiD.